ส่งเสริมป้องกันโรค


คลิก รายงานตรวจสอบข้อมูลการบันทึกวันที่เยี่ยมหลังคลอดผิดพลาด
คลิก รายงานติดตามข้อมูลหญิงฝากครรภ์และดูแลหลังคลอด
คลิก รายงานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ระบุ จำนวนครรภ์ที่
คลิก รายงานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ Update ข้อมูลการคลอด
คลิก รายงานสรุปข้อมูลการคลอด