รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี20841266.05
เดิมบางนางบวช9922.02
ด่านช้าง549336.01
บางปลาม้า303227.26
ศรีประจันต์208104.81
ดอนเจดีย์11432.63
สองพี่น้อง1134201.76
สามชุก2202310.45
อู่ทอง30741.30
หนองหญ้าไซ13286.06