รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2919220.75
เดิมบางนางบวช30672.29
ด่านช้าง98880.81
บางปลาม้า733101.36
ศรีประจันต์43300.00
ดอนเจดีย์31272.24
สองพี่น้อง199460.30
สามชุก45330.66
อู่ทอง885101.13
หนองหญ้าไซ31900.00