รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี13050200.15
เดิมบางนางบวช1137121.06
ด่านช้าง303130.10
บางปลาม้า165450.30
ศรีประจันต์134020.15
ดอนเจดีย์76210.13
สองพี่น้อง591450.08
สามชุก137530.22
อู่ทอง189040.21
หนองหญ้าไซ105830.28