รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี291990.31
เดิมบางนางบวช30620.65
ด่านช้าง98860.61
บางปลาม้า73340.55
ศรีประจันต์43300.00
ดอนเจดีย์31210.32
สองพี่น้อง199410.05
สามชุก45310.22
อู่ทอง88540.45
หนองหญ้าไซ31900.00