รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี624004210.67
เดิมบางนางบวช25511690.27
ด่านช้าง208441190.57
บางปลาม้า301151520.50
ศรีประจันต์261561030.39
ดอนเจดีย์14882660.44
สองพี่น้อง520412700.52
สามชุก233561330.57
อู่ทอง459371640.36
หนองหญ้าไซ16489580.35