รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08310โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน720985234140.02
08294โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม72093440752.18
08312โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน72091557684.37
08296โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน72093270240.73
08295โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน72091704140.82
08302โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา72093341130.39
08307โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง72092455120.49
08313โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจัน ตำบลกระจัน7209177580.45
08301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง7209259460.23
08303โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา7209241240.17
08297โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน7209425530.07
08305โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชย7209239320.08
08308โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้ง7209159220.13
08292โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก) 7209199110.05
08298โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย7209185310.05
08299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ7209251610.04
08304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย7209225810.04
08311โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน7209168310.06
08293โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม72097800.00
08300โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง7209132000.00