รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08279โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าประชาสรรค์ 7208216826412.18
08281โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวาก ต.ย่านยาว72082127401.88
08284โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนาก72081573372.35
11294โรงพยาบาลสามชุก72083944100.25
08285โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก7208152380.53
08282โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก7208156420.13
08286โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ7208203310.05
08288สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่) ต.หนองสะเดา7208165710.06
08290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว720863110.16
08291โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสียว720897110.10
08280โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว7208123100.00
08283โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก7208201700.00
08287โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ720894400.00
08289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา720897300.00