รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08278โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะนาว7207226930013.22
08255โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน720730762598.42
08270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ72071888955.03
08267โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง72075358115.14
08273โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก72071882723.83
08264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ7207664598.89
08269โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล72071301544.15
08258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน7207596508.39
08260โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียน7207833465.52
08256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาเถร72072665150.56
08277โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ72073089100.32
10733โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1772076314100.16
08272โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก7207237790.38
08263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์7207226260.27
08265โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ7207129650.39
08268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง720784950.59
08271โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ7207153150.33
08274โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก7207379530.08
08275โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ7207107320.19
08266โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระปรางค์7207149710.07