รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ72062007120.60
08254โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก72061598100.63
08246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์7206140730.21
08248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย7206173730.17
08250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ7206122620.16
08251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม7206218320.09
08253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก7206120520.17
08252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม7206133910.07
08247โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย7206146400.00
11293โรงพยาบาลดอนเจดีย์720671600.00