รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง720525431867.31
08241โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า7205154416110.43
08242โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า72051104847.61
11292โรงพยาบาลศรีประจันต์72054584140.31
08245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง72051550100.65
08240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา7205194870.36
08237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู7205162760.37
08233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง7205324650.15
08239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา7205204930.15
08238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู7205198810.05
08232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์720591700.00
08235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม720585300.00
08236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม720545700.00
08243โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ720516300.00
08244โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง7205158300.00