รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
11291โรงพยาบาลบางปลาม้า720417581025.80
08222โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน72042785742.66
11463โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่72041870552.94
08225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้ใหญ่72041991271.36
08216โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า72042577130.50
08226โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม72041789130.73
08220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี7204166060.36
08221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี7204107750.46
08223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์7204123150.41
08217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า7204251840.16
08228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น7204184140.22
08229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์7204123140.32
08227โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม7204196330.15
08231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว7204263120.08
08219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา720466610.15
08224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์7204107910.09
08218โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา720471900.00
08230โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์720472900.00