รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08211โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว72031076201.86
08202โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง7203119940.33
08210โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงรัง ตำบลวังคัน720387940.46
08203โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง7203119420.17
08205โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น7203135820.15
08208โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ7203151220.13
08214โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ตำบลวังยาว720360820.33
08201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง7203131710.08
08206โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแห้ง7203100110.10
08212โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว720369310.14
08213โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว720389410.11
11290โรงพยาบาลด่านช้าง7203435510.02
08200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง7203175500.00
08204โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง720359900.00
08207โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ7203125700.00
08215โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว7203114700.00