รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน7202191590.47
08182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง7202111350.45
08184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน720281040.49
08188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี720294440.42
08194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ7202173540.23
08195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ720284140.48
08183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช7202311230.10
08192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา7202118930.25
08190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง7202107420.19
08191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา7202159020.13
08198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน7202242820.08
08186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ7202152710.07
08187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี7202122310.08
08193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา7202208610.05
12120โรงพยาบาลหมอสำเริงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก720222110.45
08180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ720211400.00
08181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง7202164100.00
08189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง720280500.00
08196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช720228500.00
08199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม720285700.00