รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08154โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง720121331346.28
10678โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช72016392280.44
08166โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว72015483170.31
08160โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง72011760150.85
08176โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย72014171140.34
08173โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง72012736120.44
08165โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์7201132680.60
08164โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์7201187670.37
08163โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง7201287160.21
08167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว7201186450.27
08158โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตาล7201131140.31
08172โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว7201105440.38
08156โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า720196230.31
08177โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พระยา7201226830.13
08178โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม (ใหม่) ตำบลสนามคลี7201177130.17
08152โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็ก7201137520.15
08153โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด7201353420.06
08159โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะสังข์7201124420.16
08161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน7201235320.08
08168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน7201143220.14