รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี624002770.44
เดิมบางนางบวช25511460.18
ด่านช้าง20844410.20
บางปลาม้า301153191.06
ศรีประจันต์261564771.82
ดอนเจดีย์14882350.24
สองพี่น้อง5204110872.09
สามชุก233563651.56
อู่ทอง459375771.26
หนองหญ้าไซ16489430.26