รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08314โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองราชวัตร7210401600.00
08315โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์7210324310.03
08316โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์7210456000.00
08317โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม7210251300.00
08318โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม7210230040.17
08319โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม7210447320.04
08320โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง ตำบลทัพหลวง7210644600.00
08321โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง7210279010.04
11296โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ721010333980.95
11962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น ตำบลหนองขาม7210291200.00