รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08292โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก) 7209417300.00
08293โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม7209199300.00
08294โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม72094322140.32
08295โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน7209298300.00
08296โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน7209644110.02
08297โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน7209692710.01
08298โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย7209340410.03
08299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ7209415500.00
08300โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง7209242900.00
08301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง7209483240.08
08302โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา7209857920.02
08303โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา7209510700.00
08304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย7209323200.00
08305โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชย7209417500.00
08306โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย72092894371.28
08307โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง7209420200.00
08308โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้ง7209256400.00
08309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์7209224000.00
08310โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน7209154550.32
08311โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน7209324500.00