รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08279โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าประชาสรรค์ 7208359100.00
08280โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว7208200000.00
08281โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวาก ต.ย่านยาว7208372900.00
08282โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก7208285000.00
08283โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก7208334320.06
08284โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนาก7208278900.00
08285โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก7208231300.00
08286โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ7208317300.00
08287โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ7208164500.00
08288สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่) ต.หนองสะเดา7208275800.00
08289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา7208178000.00
08290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว7208117820.17
08291โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสียว7208169000.00
11294โรงพยาบาลสามชุก7208109612442.23