รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08255โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน7207664570.11
08256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาเถร7207548250.09
08257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร7207608030.05
08258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน7207125200.00
08259โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน7207124900.00
08260โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียน7207172300.00
08261โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม72072750100.36
08262โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์7207663100.00
08263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพธิ์72078893190.21
08264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ7207158810.06
08265โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ7207208700.00
08266โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระปรางค์7207333830.09
08267โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง7207110310.09
08268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง7207135400.00
08269โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล7207233900.00
08270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ7207381500.00
08271โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ7207321930.09
08272โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก72071009540.04
08273โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก7207221320.09
08274โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก72076026911.51