รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์7206285120.07
08247โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย7206307300.00
08248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย7206297100.00
08249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ7206345100.00
08250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ72062717100.37
08251โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม72064430140.32
08252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม7206290800.00
08253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก7206308820.06
08254โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก7206362700.00
11293โรงพยาบาลดอนเจดีย์72069579800.84