รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์7205171600.00
08233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง72056046430.71
08234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง7205526340.08
08235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงาม7205174740.23
08236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม720582920.24
08237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู7205364320.05
08238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรู7205356610.03
08239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา7205390500.00
08240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา7205394050.13
08241โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า7205250000.00
08242โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า7205171610.06
08243โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำซับ7205348060.17
08244โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง7205310240.13
08245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง7205307500.00
11292โรงพยาบาลศรีประจันต์720582855226.30