รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08216โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาม้า72045487150.27
08217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า7204424450.12
08218โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา7204175820.11
08219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา7204138600.00
08220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี7204340840.12
08221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี7204250920.08
08222โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน72045392100.19
08223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์7204193530.16
08224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์7204222000.00
08225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้ใหญ่7204406310.02
08226โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม7204352680.23
08227โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม72044050270.67
08228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น72044025240.60
08229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์7204183510.05
08230โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์7204170820.12
08231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาว72045332370.69
11291โรงพยาบาลบางปลาม้า72046275691.10
11463โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่7204347500.00