รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง7203365800.00
08201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง7203387320.05
08202โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง7203239700.00
08203โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง7203243020.08
08204โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง7203164210.06
08205โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น7203288510.03
08206โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแห้ง7203225700.00
08207โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ7203586840.07
08208โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ7203334010.03
08209โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน7203402750.12
08210โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงรัง ตำบลวังคัน7203179920.11
08211โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว7203213420.09
08212โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว7203133200.00
08213โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว7203223000.00
08214โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย ตำบลวังยาว7203162330.18
08215โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว7203288600.00
11290โรงพยาบาลด่านช้าง7203100872032.01