รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ7202158960.38
08181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง7202316860.19
08182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง7202230000.00
08183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช72027116170.24
08184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน7202169900.00
08185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน7202319790.28
08186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ7202334320.06
08187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี72022050160.78
08188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคลี7202202800.00
08189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง7202155800.00
08190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง7202199600.00
08191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา7202242400.00
08192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา7202224300.00
08193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา7202347300.00
08194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ7202298920.07
08195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ7202159000.00
08196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช720242800.00
08197โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก7202176300.00
08198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน7202456200.00
08199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม7202295700.00