รายงาน::ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
08151โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรั้วใหญ่7201855630.04
08152โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็ก7201326300.00
08153โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด7201548860.11
08154โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง7201405800.00
08155โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง7201325140.12
08156โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า7201203980.39
08157โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า7201114000.00
08158โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตาล7201245500.00
08159โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะสังข์7201252600.00
08160โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง7201421750.12
08161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน7201474100.00
08162โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำยาน7201443250.11
08163โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง7201595900.00
08164โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์7201402430.07
08165โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์7201239320.08
08166โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว7201956340.04
08167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว7201399200.00
08168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน7201297600.00
08169โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน7201407800.00
08170โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง7201159150.31