รายงาน::ตรวจสอบ คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี114402460.00
เดิมบางนางบวช26991200.00
ด่านช้าง23577700.00
บางปลาม้า22263630.00
ศรีประจันต์16347400.00
ดอนเจดีย์11243810.00
สองพี่น้อง51919390.00
สามชุก13781400.00
อู่ทอง36910700.00
หนองหญ้าไซ11868900.00