รายงาน::ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปี

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1144024670.01
เดิมบางนางบวช269912510.02
ด่านช้าง235771320.01
บางปลาม้า222636480.02
ศรีประจันต์163472180.01
ดอนเจดีย์112438130.01
สองพี่น้อง519182470.01
สามชุก137814110.01
อู่ทอง369098850.02
หนองหญ้าไซ11868930.00