รายงาน::ตรวจสอบ มีวันคลอดในอนาคต

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี209000.00
เดิมบางนางบวช9900.00
ด่านช้าง57300.00
บางปลาม้า30400.00
ศรีประจันต์21600.00
ดอนเจดีย์11500.00
สองพี่น้อง113400.00
สามชุก22000.00
อู่ทอง30700.00
หนองหญ้าไซ13900.00