รายงาน::ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี1144010760.01
เดิมบางนางบวช26988900.00
ด่านช้าง23573800.00
บางปลาม้า2226291000.04
ศรีประจันต์163458440.03
ดอนเจดีย์112425490.04
สองพี่น้อง51917800.00
สามชุก13781400.00
อู่ทอง369073580.02
หนองหญ้าไซ118641270.02