รายงาน::ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี366623420.93
เดิมบางนางบวช5728270.47
ด่านช้าง153483832.50
บางปลาม้า13688540.39
ศรีประจันต์87781982.26
ดอนเจดีย์59011151.95
สองพี่น้อง270454831.79
สามชุก130521250.96
อู่ทอง139922932.09
หนองหญ้าไซ70232473.52