รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี122700.00
เดิมบางนางบวช2600.00
ด่านช้าง44300.00
บางปลาม้า11200.00
ศรีประจันต์12610.79
ดอนเจดีย์5123.92
สองพี่น้อง88100.00
สามชุก10000.00
อู่ทอง19300.00
หนองหญ้าไซ9100.00