รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2679130.49
เดิมบางนางบวช27641.45
ด่านช้าง92650.54
บางปลาม้า51450.97
ศรีประจันต์33541.19
ดอนเจดีย์20200.00
สองพี่น้อง148480.54
สามชุก34551.45
อู่ทอง68430.44
หนองหญ้าไซ25120.80