รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี2679130.49
เดิมบางนางบวช27641.45
ด่านช้าง926161.73
บางปลาม้า51450.97
ศรีประจันต์33551.49
ดอนเจดีย์20210.50
สองพี่น้อง148450.34
สามชุก34541.16
อู่ทอง68471.02
หนองหญ้าไซ25141.59