รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี152230.20
เดิมบางนางบวช2600.00
ด่านช้าง44320.45
บางปลาม้า11210.89
ศรีประจันต์12600.00
ดอนเจดีย์5111.96
สองพี่น้อง88140.45
สามชุก10011.00
อู่ทอง19310.52
หนองหญ้าไซ9100.00