รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองสุพรรณบุรี208456627.16
เดิมบางนางบวช997373.74
ด่านช้าง54911921.68
บางปลาม้า30319564.36
ศรีประจันต์2088339.90
ดอนเจดีย์1145850.88
สองพี่น้อง113425822.75
สามชุก22011451.82
อู่ทอง30711537.46
หนองหญ้าไซ1325340.15