รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2084211.01
เดิมบางนางบวช9955.05
ด่านช้าง54981.46
บางปลาม้า30351.65
ศรีประจันต์208104.81
ดอนเจดีย์11476.14
สองพี่น้อง1134171.50
สามชุก22000.00
อู่ทอง307123.91
หนองหญ้าไซ13264.55