รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี2084127561.18
เดิมบางนางบวช993333.33
ด่านช้าง549295.28
บางปลาม้า3038327.39
ศรีประจันต์2082110.10
ดอนเจดีย์1143026.32
สองพี่น้อง1134494.32
สามชุก2202210.00
อู่ทอง3073712.05
หนองหญ้าไซ1323526.52