รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุพรรณบุรี208420.10
เดิมบางนางบวช9911.01
ด่านช้าง54900.00
บางปลาม้า30310.33
ศรีประจันต์20800.00
ดอนเจดีย์11432.63
สองพี่น้อง113400.00
สามชุก22000.00
อู่ทอง30700.00
หนองหญ้าไซ13200.00