รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองสุพรรณบุรี5062248690.17
เดิมบางนางบวช1249321170.09
ด่านช้าง1095741820.17
บางปลาม้า10185524472.4
ศรีประจันต์73919210.03
ดอนเจดีย์511221130.22
สองพี่น้อง2209893180.14
สามชุก63628690.11
อู่ทอง1692033850.23
หนองหญ้าไซ562041420.25