รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองสุพรรณบุรี17081950762.97
เดิมบางนางบวช7469158637.85
ด่านช้าง7813974569.54
บางปลาม้า885874020345.38
ศรีประจันต์694246380.92
ดอนเจดีย์49656784315.79
สองพี่น้อง14118913750.97
สามชุก5953213182.21
อู่ทอง1475973292322.31
หนองหญ้าไซ529571162521.95