รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน

 ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการรหัสอำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
ไม่พบผลลัพธ์