รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7201เมืองสุพรรณบุรี109110390000
7202เดิมบางนางบวช72071470000
7203ด่านช้าง17101531080000
7205ศรีประจันต์60060000
7206ดอนเจดีย์50050000
7207สองพี่น้อง73063140000
7208สามชุก10100000
7209อู่ทอง20020000