รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7201เมืองสุพรรณบุรี22411961131427533.712510
7202เดิมบางนางบวช21138112221.64002
7203ด่านช้าง25519320564234.080176
7204บางปลาม้า400400000
7205ศรีประจันต์60343700000
7206ดอนเจดีย์133820210020
7207สองพี่น้อง6810318173116.360110
7208สามชุก131112314.35010
7209อู่ทอง42014300000
7210หนองหญ้าไซ11621616.25010