รายงาน::(New)การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7201เมืองสุพรรณบุรี1520941515.96
7202เดิมบางนางบวช541616.25
7203ด่านช้าง1119301136.67
7204บางปลาม้า228225
7205ศรีประจันต์0161600
7206ดอนเจดีย์228225
7207สองพี่น้อง195012
7208สามชุก20900
7209อู่ทอง81033824.24
7210หนองหญ้าไซ114125