รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด

 แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O990มีผล HCTคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7202เดิมบางนางบวช11100
7203ด่านช้าง555120
7207สองพี่น้อง4646461532.61
7210หนองหญ้าไซ1111100