รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคหัวใจ

 แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O994วินิจฉัยโรคหัวใจทำ NSTทำ EKGคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 50%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7201เมืองสุพรรณบุรี814124636127680.63440
7202เดิมบางนางบวช00139013900000
7203ด่านช้าง235201052120.38011
7204บางปลาม้า0100100000
7206ดอนเจดีย์0020200000
7207สองพี่น้อง10107611400000
7208สามชุก001101100000
7209อู่ทอง13014125100
7210หนองหญ้าไซ002002000000