รายงาน::เด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองสุพรรณบุรี1413192.86
เดิมบางนางบวช1110190.91
ด่านช้าง21150.00
บางปลาม้า330100.0
ศรีประจันต์220100.0
ดอนเจดีย์1010.00
สองพี่น้อง63630100.0
สามชุก110100.0
อู่ทอง330100.0
หนองหญ้าไซ330100.0