รายงาน::ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีนหัด

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองสุพรรณบุรี110294415885.66
เดิมบางนางบวช4393588181.55
ด่านช้าง59446313177.95
บางปลาม้า45033711374.89
ศรีประจันต์42230711572.75
ดอนเจดีย์32422310168.83
สองพี่น้อง96379416982.45
สามชุก3012336877.41
อู่ทอง87262125171.22
หนองหญ้าไซ3532807379.32