รายงาน::ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดัน

 แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองสุพรรณบุรี70569474822308767.28
เดิมบางนางบวช28738156431309554.43
ด่านช้าง2225017388486278.15
บางปลาม้า25964140831188154.24
ศรีประจันต์2456621374319287.01
ดอนเจดีย์1616613276289082.12
สองพี่น้อง53117352811783666.42
สามชุก2022416319390580.69
อู่ทอง50138371321300674.06
หนองหญ้าไซ1902913366566370.24